Αρχικη

ΒΡΕΙΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΓΓΛΙΑ, ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΚΑΝΑΔΑ,

 

Εξειδικευόμαστε στην εύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επαγγέλματα σε όλη την Ευρώπη,Ντουμπάι,Καναδά και Αγγλία είτε πρόκειται για ειδικευμένο είτε για ανειδίκευτο προσωπικο